Svitá

Svitá je magisterskou diplomovou prácou Martiny Slovákovej v Ateliéri videa a multimediálnej tvorby doc. Daučíkovej na Katedre intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

IMG_3159

Videoinštalácia formou projekcie na budovu VŠVU na Drotárskej ceste začne o polnoci v stredu 21.8.2013 a vo štvrtok ráno so svitaním zanikne.